Pravidla ŽLSL

Pravidla ŽLSL

ženská letňanská sq liga

pravidla

ŽLSL je aktivita pro všechny začínající, rekreační i pokročilé hráčky.

o lize

Ženská letňanská squashová liga je určena pro začínající, rekreační i pokročilé hráčky, které chtějí hrát squash pravidelně s dalšími hráčkami. Díky systému a obsazení soutěže si zahrajete s různými hráčkami na podobné herní úrovni, poznáte nové přátele se stejným zájmem a při dobrých výsledcích postoupíte do vyšších skupin, kde můžete zlepšovat svou hru a učit se od zkušenějších. Přečtěte si níže uvedená pravidla a zapojte se do Ženské letňanské squashové ligy.

systém

Účastnice (hráčky) jsou rozděleny do tříčlenných lig (skupin). Během jednoho herního kola (přibližně třicet dní, delší kola jsou v období léta a Vánoc) hráčky v každé skupině odehrají ve squashcentru Modrý svět každá s každou jeden zápas na 3 vítězné gemy (hraje se dle pravidel ČASQ „beze ztrát“ do 11 bodů, rozdíl na konci gemů musí být dvoubodový). Termíny zápasů v rámci herního kola si hráčky domlouvají samy mezi sebou. Seznam hráček s kontakty a rozpis zápasů pro aktuální herní kolo je uložen na recepci. Po skončení zápasu hráčky zapíší do rozpisu zápasů datum odehrání, výsledek, příjmení vítězky a údaje potvrdí svými podpisy. Po ukončení aktuálního herního kola v pořadí první hráčka ve skupině postupuje do vyšší skupiny (kromě 1.skupiny), druhá hráčka v pořadí zůstává ve stejné skupině a třetí hráčka v pořadí sestupuje do nižší skupiny. Z organizačních důvodů mohou být počty hráček ve skupinách a následně postupujících a sestupujících hráček v jednotlivých herních kolech upraveny. Tento výjimečný postup je zvolen jen ve zvláštních případech, např. po posledním herním kole, při využití divoké karty, při odhlášení/vyřazení hráček a podobně. Ženská letňanská squashová liga 2023/2024 (ŽLSL) probíhá od 22. června 2023 do 30. června 2024 (herní období). Během herního období proběhne devět herních kol.

přihlášky nových hráček

Nové hráčky (zájemkyně) se mohou přihlásit kdykoliv na recepci. Zájemkyně vyplní do části seznamu hráček „nové hráčky pro další kolo“ své jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail. Zařazeny budou do následujícího herního kola do nejnižší skupiny, nebo mohou zažádat o divokou kartu, pokud mají zájem zařadit se do vyšší než poslední skupiny (viz níže). Za účast v ŽLSL hráčky neplatí žádný poplatek. Hráčky platí jen běžnou cenu za užívání kurtu pro odehrání zápasu. ŽLSL se mohou zúčastnit všechny ženy a dívky, zejména začínající a rekreační hráčky, které získají možnost pravidelně hrát s více hráčkami na své herní úrovni.

divoká karta

Nová hráčka (zájemkyně), která se chce zařadit v ŽLSL do vyšší než poslední skupiny, může využít divokou kartu. Poplatek za divokou kartu na jedno herní kolo je 200 Kč. Na základě divoké karty si zájemkyně zvolí skupinu, v jaké odehraje své první herní kolo. Zájemkyně obhájí divokou kartu (stane se hráčkou ŽLSL), pokud se jí podaří splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

(i) získá ve skupině nejvíce bodů nebo
(ii) zvítězí ve skupině ve všech zápasech (započítávají se i přijaté skreče) nebo
(iii) získá ve skupině nejvyšší možný počet bodů (tj. zvítězí ve všech zápasech 3:0 nebo 3:S).

V případech bodů (i) a (ii) bude hráčka zařazena v následujícím herním kole do stejné skupiny, v jaké obhájila divokou kartu. Splní-li zájemkyně podmínku uvedenou v bodě (iii), bude zařazena v následujícím herním kole o skupinu výš. V tomto následujícím herním kole již může postoupit či sestoupit do jiné skupiny dle obecných pravidel ŽLSL. Jestliže se zájemkyni nepodaří obhájit divokou kartu, nebude zařazena do zvolené skupiny, neobdrží žádné body do žebříčku a může se přihlásit do následujícího herního kola do nejnižší skupiny, nebo využít další divokou kartu.

Na jedno herní kolo jsou v ŽLSL uděleny maximálně dvě divoké karty (maximálně jedna do skupiny). Divoká karta je udělena zájemkyním, které se přihlásí dříve.

odměny v každém kole

Hráčka, která v herním kole odehraje v nejkratší době od začátku kola všechny své zápasy, obdrží poukázku na jeden volný vstup do posilovny.

ceny v konečném pořadí

Celkové vítězky ŽLSL vyhrávají odpisové listy na užívání squashového kurtu a infrasauny – Mistryně ŽLSL v hodnotě 1500 Kč, vicemistryně 1000 Kč, třetí v pořadí v hodnotě 500 Kč. Platnost odpisových listů je od 8. července do 15. září 2024.

Hráčka, která bude mít v konečném pořadí nejméně skrečí a účastní se alespoň čtyř herních kol, obdrží slevu 20 % při jednorázovém nákupu veškerého zboží v neomezeném množství. V případě vyššího počtu hráček se stejným počtem skrečí rozhodne o výherkyni los. Slevu je nutné uplatnit do 30-ti dnů od konce posledního herního kola ŽLSL. Po uplynutí této doby možnost slevy propadá.

bodování ve skupinách

Skončí-li zápas:

– 3:0 na gemy, získává vítězka do tabulky skupiny 7 bodů, poražená 1 bod,
– 3:1, získává vítězka 6 bodů a poražená 2 body,
– 3:2, získává vítězka 5 bodů a poražená 3 body.

Pokud hráčky během herního kola neodehrají svůj vzájemný zápas či nezapíší výsledek zápasu do rozpisu zápasů na recepci, bude do výsledků v tabulce zapsán výsledek S:S. V tomto případě se jedná o vzájemnou skreč.

V případě jednostranné skreče zapíše vítězka výsledek 3:S. Může se jednat například o případy, kdy jedna z hráček nenabídne žádný jiný termín k odehrání utkání alespoň 168 hodin (jeden týden) před nabízeným termínem (přičemž nebyl jiný termín již smluven), zrušila již smluvený zápas a nenabídne pro spoluhráčku vhodný náhradní termín, nedorazí na smluvený zápas atp. Jednostrannou skreč je doporučeno zapsat po vzájemné dohodě obou hráček s ohledem na průběh jejich komunikace.

Výsledek již rozehraného zápasu nemůže být skreč. V případě, že jedna z hráček zápas nedohraje (např. z důvodu zranění), zůstavají jí dosud uhrané gemy. Druhá hráčka automaticky vyhrává v nedohraných gemech.

Bude-li zapsán výsledek:

– 3:S, získává vítězka 4 body, poražené se 1 bod odečítá,
– S:S, oběma hráčkám se odečítá 1 bod.

Pro zjednodušení administrativního postupu na straně hráček je možné zaslat informaci o skrečovaném zápase na kontaktní e-mail. V e-mailu musí být uvedena jména hráček a údaj o tom, která hráčka utkání skrečovala. V kopii e-mailu je nutné uvést druhou hráčku, které se výsledek týká.

reklamace výsledků

Výsledek zápasu aktuálního herního kola je možné reklamovat na kontaktní e-mail (viz níže) do dvacáté hodiny pracovního dne následujícího po dni, kdy byly kompletní výsledky kola zveřejněny v sekci „Ženská liga – aktuální kolo“. V kopii reklamačního e-mailu musí být uvedena druhá hráčka, které se reklamace výsledku týká. Kompletní výsledky jsou zpravidla zveřejněny v den následující po posledním hracím dni kola.

pořadí ve skupinách

O pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů za herní kolo. V případě rovnosti bodů dvou hráček rozhoduje výsledek vzájemného zápasu, popřípadě los. Při rovnosti bodů více hráček je pro pořadí určující tabulka vzájemných zápasů, ve které rozhoduje 1. rozdíl vyhraných a prohraných gemů, 2. počet vyhraných gemů, 3. los.

bodování celkových výsledků a konečné pořadí

Do celkových výsledků ŽLSL se započítávají všechny získané body v jednotlivých herních kolech, vynásobené koeficientem skupiny. Koeficient skupiny závisí na počtu skupin v jednotlivých kolech, přičemž nejnižší skupina má vždy koeficient 1 a každá vyšší pak o 0,2 vyšší. Při rovnosti celkových výsledků rozhoduje 1. nižší celkový počet skrečí, 2. vyšší celkový bodový zisk, tj. body násobené koeficientem, v posledním odehraném kole, 3. vyšší celkový bodový zisk v předposledním odehraném kole. Celkovou vítězkou ŽLSL se stane hráčka, která nasbírá během herního období nejvíce bodů.

vyřazení hráčky z ligy

Pro zajištění smyslu soutěže, tj. hrát squash s různými hráčkami, může být z ŽLSL vyřazena každá hráčka, která neodehraje za aktuální herní kolo žádný zápas či neodehraje za dvě bezprostředně po sobě jdoucí herní kola alespoň tři zápasy (započítávají se i přijaté skreče) a do konce takového herního kola nevyjádří na kontaktní e-mail vůli se dále ŽLSL účastnit. Při absenci ze zdravotních důvodů budou případy posouzeny individuálně, předpokládáme navázání kontaktu ze strany hráčky na kontaktní e-mail. Jestliže hráčka závažným způsobem poruší pravidla ŽLSL (např. zapíše výsledek zápasu, jenž nebyl odehrán ve squashcentru Modrý svět, jiný než skreč, atd.), bude z ŽLSL vyloučena. Hráčka může být vyřazena také na vlastní žádost zaslanou na kontaktní e-mail, nejlépe po odehrání všech svých zápasů v herním kole, aby byli co nejméně ovlivněny ostatní hráčky ve skupině.

Rozdělení hráček do skupin v prvním herním kole nového herního období

Do prvního herního kola nového herního období jsou zařazeny (i) všechny hráčky, které se účastnili posledního herního kola předchozího herního období a nebyly z ŽLSL vyřazeny, a (ii) nové hráčky. Hráčky jsou rozděleny do skupin na základě výsledků posledního herního kola a konečného žebříčku předchozího herního období a také na základě výkonnosti dle žebříčku Letňanského squashového poháru a žebříčku České asociace squashe. Všechna uvedená kritéria vyhodnocuje pořadatel soutěže s cílem kontinuity předchozího herního období a zároveň zařazení hráček do skupin dle předpokládané výkonnosti.

kontaktní e-mail

Kontaktní e-mail LSL je modrysvet@centrum.cz. Na kontaktní e-mail prosím zasílejte Vaše dotazy, reklamace, omluvy apod.

partneři LSL