Blog

Sportovní akademie jede

Sportovní klub SK Squash Modrý svět sídlící v letňanském stejnojmenném sportovním centru nedaleko místní radnice se věnuje práci s dětmi, mládeží i dospělými téměř dvacet let. Kluboví squashisté za tu dobu posbírali nespočet předních umístění na českých i zahraničních turnajích, mezi kterými je i mnoho titulů a medailových umístění na vrcholných akcích. Nicméně většinu hráčů tvoří ti, kteří na turnaje nechodí a baví je trénovat své schopnosti a dovednosti v modráckém klubovém prostředí.

Junioři ve věku 7-19 let se rozvíjejí v Juniorské škole squashe nejen ve squashi, ale také po obecné sportovní a sociální stránce, které přesahují hranice squashe. Hráči, kteří mají zájem trénovat ještě specializovaněji s výhledem na úspěšnou účast v soutěžích, trénují častěji podle tréninkových plánů, které jim trenéři sestavují pro herní a zdravotně vyvážený rozvoj.

Trenéři uplatňují dlouholeté zkušenosti a přístupy, které jsou v souladu s mezinárodně ověřenými a (naštěstí) v České republice stále rozšířenějšími přístupy ke sportovní přípravě rekreačních i závodních hráčů. Mezi hlavní pilíře patří tělesný rozvoj, se zaměřením nejen na posturu těla. I známý fyzioterapeut, profesor Pavel Kolář doporučuje squash jako jednu z aktivit, která je ideální pro rozvoj každého dítěte. Dalším pilířem jsou medicínské poznatky a převzaté zkušenosti sportovního lékaře MUDr. Jířího Dostala. V oblasti sportovní medicíny pak spolupracujeme zejména se zařízením Barna Medical sídlícím na pražském Krejcárku, které vede sportovní lékař MUDr. Miloš Barna. Ve sportovní a všeobecné přípavě všech hráčů jsou dále využívány zkušenosti a postupy zkušených odborníků na squash, fitness, pedagogiku, psychologii, výživu a na další oblasti, které tvoří spletitou mozaiku optimálního nastavení pro každého jednotlivce.

Juniorskými členy aktuální skupiny, která se věnuje přípravě na turnaje národní i mezinárodní úrovně, jsou David Linhart, Lukáš Kučiak, Honza Víšek, Petr Líkař, Tomáš Šťastný, Honza Líkař a Lukáš Jeřábek. Skupině se věnují zejména zkušení hráči a trenéři Anna Serme, Terez Elznicová a Petr Steiner.

Těšíme se na další nové tváře, pro které zdravý pohyb a přístup k sobě samým je či bude pevnou součástí jejich životů. Budeme rádi také za projevenou podporu (fanoušků není nikdy dost) či za spolupráci v různých oblastech naší činnosti, at už materiální nebo finanční.